събитие

Обучителен модул с практическа насоченост

Сряда, 1 Юли, 2020 - 10:00
Панагюрище, ул. Георги Бенковски 100

Съвременно лечение на простатен карционом

01.07.2020, сряда

Час Тема
10:00-10:15 Откриване на събитие то
10:15-11:00 Представяне на Varian Calypso® system
11:00-12:00 Поставяне на специфичен маркер (Beacon transponders) – трансректален и трансперинеален подход. Възможни усложнения
12:00-13:00 Обяд
13:00-14:00 Визуализация на специфичните маркери при различните образно-диагностични методи. Недостатъци
14:00-15:00 Въпроси и дискусии

02.07.2020, четвъртък

Час Тема
10:00-11:00 Облъчване на простатен карцином с Varian Calypso® system LHRH терапия и лъчелечение – Eligard
11:00-12:00 Верификация на анатомичното положение. Движения по време на облъчването
12:00-13:00 Обяд
13:00-14:00 Подготвяне на тестови пациент, облъчване – практическа част
14:00-15:00

Лечение на mCRPC с Xtandi и облъчване на метастази – теоретична постановка
Ретроспекция на деня, оценка на облъчването, дискусии

03.07.2020, петък

Час Тема
10:00-11:00 Облъчване на карцином на черния дроб с Varian Calypso® system
11:00-12:00 Верификация на анатомичното положение. Движения по време на облъчването
12:00-13:00 Обяд
13:00-14:00 Подготвяне на тестови пациент, облъчване – практическа част
14:00-15:00 Ретроспекция на деня, оценка на облъчването, дискусии