Кръгла маса

Онкопластична хирургия на гърдата

Събота, 5 Октомври, 2019 - 11:00
Аулата на Втора хирургия - Александровска Болница

Дневен ред

 1. Предложение за изменение на клиничната пътеказа оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата.
 2. Предложение за актуализацияи реално остойностяване на клиничнитепътеки. (193.1, 193.2, 194, 200)
 3. Онкопластична хирургия и Центровена гърда /Breast Units/ - новиперспективи. Предложение за поемане цената на един имплант от НЗОКи Здравно осигурителните фондове.

Протокол

За взетите решения на Кръглата маса на Хирурзите на Млечна жлеза на 05.10.2019г. проведена и организирана от Фондация „Експерти срещу рака“ в Аулата на Втора Хирургия - Александровска Болница.

След дискусии и отчитайки съвремнните стандарти за хирургично лечение на онкологично заболяване на гърдата се взеха следните решения.

 1. Предложение за разделяне на Клиничната пътека за хирургично лечениена Онкологично заболяване на млечната жлеза на две подпътеки 193.1 и 193.2.
  1. Всички биопсични хирургични интервенции, хистологична верификация, хормонален статус и HER2 рецепторен статус, CISH , както и стадирането на заболяването са фокусирани в КП 193.1
  2. Оперативните интервенции се съсредоточават в КП 193.2
   Всичките наши корекции предоставяме в допълнително приложение към този протокол, по модела на НЗОК за Клинична пътека.
 2. Предложение за остойностяване на за хирургично лечение на млечната жлеза. Отчетоха са завишените разходи според съвременните стандарти вХирургически Клиники за лечение на млечна жлеза, както разходи в апаратура, консумативи, клинични и патологоанатомични изследвания,
  1. Предложение за остойностяване на КП193.1 на 800,00 лева
  2. Предложение за остойностяване на КП 193.2 на 2000,00 лева
  3. Предложение за корекция на КП194 на 800,00 лева
  4. Предложение за корекция на КП 200 на 1890,00 лева
 3. Предложение за допълнително заплащане на Интраоперативната Лъчетерапия Цената на клиничната пътека + 2700,00 лева
 4. Предложение да се заплаща двойно цената на клиничната пътека 193.2 при двустранна мастектомия.
 5. Предложение за въвеждане на компетентност за Хирурзитеи за Хирургическите клиники. Минимум биопсии и минимум брой операции на гърдата за онкологично заболяване.

Протокола е неизменна част с подписите на лекарите които подкрепят тези предложения.

София
05.10.2019

Управител Фондация „Експерти срещу рака“
Д-р Красимир Шопов