събитие

Хирургия на рака на гърдата

Петък, 10 Юли, 2020 - 09:15
София 1408, Жилищна група "Южен Парк", блок 124

Обучителна програма с хирурзи специализанти