Екип

Д-р. Захари Захариев

Лъчелечение
+359 888 885698

Д-р Красимир Шопов

Хирургия
+359 899 967 703

Д-р. Росица Кръстева

Медицинска онкология
+359 878 938571

Нашата мисия

По-добра инфомираност, по-добро лечение и по-добро качество на живот на пациентите с онкологични заболявани

Това което ни отличава е МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ подход към онкологичното заболяване и търсене на страндарти и изготвяне на работещи клинични протоколи на поведение и лечение при тези пациенти включващи всички специалисти имащи отношение към заболяването в това число и отделните лекарски дружества и съсловни организации. Искаме да дадем решение и психологически комфорт на пациентите при борбата с неговото онкологично заболяване. Даваме увереност и сигурност да провежда борбата с рака максимално ефективно и до край. Ще информираме пациентите и пациентските организации за лечебните заведения в които се прилагат най-добре тези стандарти на лечение и поведение.
Разбира се, за да се справим с това са нужни усилията на различни специалисти свързани помежду си чрез модели на поведение, стандарти и информираност за най-новите постижения в онкологичното лечение. Затова информационната палтформа ще бъде отоворена за всеки специалист в своята област, който може да помогне за постигането на целите които сме си поставили и може да се присъедини като част от нашия Екип.
Сигурни сме, че колаборацията между отделните специалности, пациенти и пациентски организации ще доведе до по-добър резултат в борбата с рака, не само като преживяемост, но и като качество на живот.

Поставили сме си не много, но много важни цели, които ще ни помогнат да постигнем това за което се борим заедно, а именно:

1. Информираност на лекари и пациенти за възможностите и резултатите от лечението.

 • Да инициира компилирането на онкологична информация чрез обучителни форуми при лекари с помощта на модерните технологии.
 • Информираност за спецификата на отделните видове рак и възможностите на диагностичните техники и спецефично онкологично лечение.
 • Да осигури информация за необходимите консултации със специалисти при провеждането на лечението на конкретното онкологично заболяване.
 • Да осигури възможност за по-голям достъп до експертно мнение на българските пациенти чрез консултации „Второ мнение“.
 • Да създаде и поддържа информационна платформа за лекари и пациенти.

2. По-добро лечение.

 • Да предоставя информация за мутидисциплинарното естество при диагностиката и терапията на злокачествените заболявания.
 • Редовно да актуализира терапевтичните алгоритми чрез въвеждане на нови терапии и диагностични техники.
 • Да осигури възможност за по-голям достъп до експертно мнение на българските пациенти чрез консултации „Второ мнение“.
 • Да стандартизира и валидира нови диагностични техники и терапии.

3. По-добро качество на живот.

 • Да подобри и приложи (постоянно и последователно) основано на доказателствата менажиране на злокачествените заболявания
 • Борба с усложненията от онкологичното лечение и подобряване работата с психолози, физиотерапевти и диетолози.
 • Да разработи стандарти за по-добра семейна и работна и социална среда и заангажираност при тези пациенти. „А може би това е 50% от Комплесното - Мултидисциплинарно лечение“

В тази връзка Ние „Експерти срещу рака“ / Sofia Expert Cancer Fondation - SECF / през 2019 година , годината на нашето създаване сме изработили ПРОГРАМА която искаме да реализираме в максимален обем.