Екип

Д-р Красимир Шопов

Управител на Фондацията
+359 899 967 703

Нашата мисия

Информираност, по-добро лечение и по-добро качество на живот на пациентите с онкологични заболявания

Това, което ни отличава, е МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯТ подход към онкологичното заболяване, търсене на стандарти и изготвяне на работещи клинични протоколи на поведение и лечение. Включва всички специалисти, имащи отношение към заболяването, в това число и отделните лекарски дружества и съсловни организации. Искаме да дадем решения и психологически комфорт на пациентите при лечението на неговото онкологично заболяване. Даваме увереност и сигурност за провеждане на терапиите максимално ефективно и до край. Ще информираме пациентите и пациентските организации за лечебните заведения в които се прилагат най-добре тези стандарти на лечение и поведение.

Разбира се, за да се справим с това са нужни усилията на различни специалисти, свързани помежду си чрез модели на поведение, стандарти и информираност за най-новите постижения в онкологичното лечение. Затова информационната платформа ще бъде отоворена за всеки специалист в своята област, който може да помогне за постигането на целите които сме си поставили и може да се присъедини като част от нашия Екип.

Сигурни сме, че колаборацията между отделните специалности, пациенти и пациентски организации ще доведе до по-добър резултат при лечението на рака, не само като преживяемост, но и като качество на живот.

Поставили сме си не много, но много важни цели, които ще ни помогнат да постигнем това за което си сътрудничим заедно, а именно:

 

1. Информираност на лекари и пациенти за възможностите и резултатите от лечението.

 • Да инициира компилирането на онкологична информация чрез обучителни форуми при лекари с помощта на модерните технологии.
 • Информираност за спецификата на отделните видове рак и възможностите на диагностичните техники и специфично онкологично лечение.
 • Да осигури информация за необходимите консултации със специалисти при провеждането на лечението на конкретното онкологично заболяване.
 • Да осигури възможност за по-голям достъп до експертно мнение на българските пациенти чрез консултациите „Второ мнение“.
 • Да създаде и поддържа информационна платформа за лекари и пациенти.

2. По-добро лечение.

 • Да предоставя информация за мутидисциплинарното естество при диагностиката и терапията на злокачествените заболявания.
 • Редовно да актуализира терапевтичните алгоритми, чрез въвеждане на нови терапии и диагностични техники.
 • Да осигури възможности за по-голям достъп до експертно мнение на българските пациенти чрез консултации „Второ мнение“.
 • Да стандартизира и валидира нови диагностични техники и терапии.

3. По-добро качество на живот.

 • Да подобри и приложи (постоянно и последователно), основано на доказателствата менажиране на злокачествените заболявания.
 • Намаляване на усложненията от онкологичното лечение и подобряване работата с психолози, физиотерапевти и диетолози.
 • Да разработи стандарти за по-добра семейна, работна и социална среда и заангажираност при тези пациенти

„А може би това е 50% от Комплесното - Мултидисциплинарно лечение“