Програма 2024

Приоритет и акцент през 2024 година ще бъде Рака на гърдата. Обучителни модули със сертификати. Програми по Европейския антираков план.
1.    Допълване на информационната електронна платформа с целите, активностите и участниците от страна на експертите /secf.bg/. Регистриране на лекари специалисти от цялата страна в платформaта на Фондацията / secf.bg /.

 • Информация за видовете рак и тяхното лечение;
 • Информация за лечебните заведения и специалистите, които работят по най-новите медицински стандарти и протоколи;
 • Информация за обучителните и лекционни модули които провежда Фондацията;
 • Кампании за профилактика и лечение на рака;

2. Медийно отразяване на събитията, провеждани от Фондацията. Тематични дискусии с лекари специалисти, включително телевизия, радио, електронни медии, списания и вестници.
Теми на предаванията и публикациите:

 • Цели на Фондацията;
 • Ранна диагностика на рака;
 • Мултидисциплинарност на лечението;
 • Психология и емоция при лечението на рака;
 • Поговори със специалистите;
 • Качество на живот и онкологично лечение;
 • Къде да отидем, когато се постави диагнозата рак.
 • План за борба с рака в Република България 2030

3. Изготвяне на рекламни банери, постери, брошури с информационна, обучителна и образователна цел и насоченост към пациенти и лекари.
4. Участие в национални и международни конгреси, форуми и семинари на различните специалисти със статии и проучвания в областта.
5. Организиране на кръгли маси с водещи специалисти – експерти на медицинските дружества /хирурзи, патолози, медицинска онкология, лъчетерапевти, гръдни хирурзи, пластични хирурзи специалисти по образна диагностика и др./. Актуализиране на стандартите за лечение.
6. Обучителни модули със сертифициране
При рак на гърдата- модули с 10-15 участника;

 • М. април 2024– Благоевград - хирурзи „Ехографска диагностика + Доплер при рака на гърдата“. Неоадювантно лечение.
 • М. юни 2024– София – „Кор биопсия под ехографски контрол“. Неоадювантно лечение.
 • М. юли 2024– София –„Ехографска диагностика + Доплер при рака на гърдата“. Неоадювантно лечение.
 • М. октомври 2024– София – „Кор биопсия под ехографски контрол“. Неоадювантно лечение.
 • М. ноември 2024– София – „Кор и вакум асистирана биопсия под ехографски контрол“. Неоадювантно лечение.

Програма за 2023

Програма за 2022

Програма за 2021

Програма за 2020

Програма за 2019