Конференция

I-ва национална конференция на хирурзите на гърда

Сряда, 11 May, 2022 - 11:00
София, Зала 10 НДК

“BREAST UNITS” и  учредяване на Експертен Съвет на Хирурзите на гърда.

11 Май 2022 година

Програма на конференцията:

Час Тема
10:00-11:00 Регистриране на хирурзи специалисти по обща, пластична, гръдна хирургия и гинеколози от цялата страна.
11:00–11:20

Откриване на конференцията. Необходимост от обединяване на хирурзите на гърда в „Breast Units”

Д-р Красимир Шопов - Управител на Фондация "Експерти срещу рака"

11:20-12:10

Критерии за центрове на гърда. Центрове за обучение и сертифициране /Дискусиона форма /

д-р Вълкан Иванов - John Radcliff Oxford

12.10-12.30

Възможности на предоперативното системно противотуморно лечение

д-р Марчела Колева - МБАЛ "Света София", София

12:30-13:10

Ролята на неоадювантното лечение по отношение обема на хирургичното лечение и възможностите за реконструкция при гърдата   

д-р Красимир Шопов - УМБАЛ "Александровска"

13:10-14:20 Обяд 
14:30-15:30

Критерии за сертифициране на Центрове за гърда „Breast Units” - обсъждане на предложения за национални спрямо международните критерии

д-р Вълкан Иванов - John Radcliff Oxford

15:30-16:00 Избор на Национален Експертен Съвет на хирурзите на гърда
16:00-16:35

Нова ера на генетичните анализи при наследствен рак на гърдата - ролята за обема на онкопластичната хирургична интервенция

д-р Тихомир Тодоров - "Геника"

16:35-17:00

Онкопластична и реконструктивна хирургия и проекти по Европейския антираков план

д-р Регина Хатър   МБАЛ "Уни Хоспитал" Панагюрище

17:00 Дискусионен панел и закриване на конференцията

 

Поздравление от Президента на Република България Румен Радев по повод I-ва национална конференция на хирурзите на гърда.

Виж файла

 

Приветствие от Министъра на здравеопазването на Република България Проф. Асена Сербезова ДФ по повод I-ва национална конференция на хирурзите на гърда.

Виж файла