събитие

Онкопластична и реконструктивна хирургия при рака на гърдата

Четвъртък, 22 April, 2021 - 09:30
София 1408, Жилищна група "Южен Парк", блок 124

Обучителна програма с хирурзи специализанти