Кръгла маса

Съвременна диагностика и лечение при рак на гърдата

Четвъртък, 9 Септември, 2021 - 14:00
Хотел Приморец, Бургас