Кръгла маса

Съвременна диагностика при рак на белия дроб

Сряда, 12 May, 2021 - 14:00
Хотел Хаят Риджънси, София

Програма

  • Диагностика на рака на белия дроб в условията на Covid-19 пандемия
  • Съвременна молекулярна диагностика
  • Определяне на стратегия и мултидисциплинарен подход при лечението