Кръгла маса

Съвременна диагностика при рак на белия дроб

Сряда, 8 Септември, 2021 - 14:00
Хотел Приморец, Бургас

Програма

  •     Диагностика на рака на белия дроб в условията на Covid-19 пандемия
  •     Съвременна молекулярна диагностика
  •     Определяне на стратегия и мултидисциплинарен подход при лечението