Кръгла маса

Съвременна молекулярна диагностика и скрининг при рака на белия дроб

Сряда, 10 Ноември, 2021 - 14:00
Хотел Империал, Пловдив зала Whisky Library