Списание "Експерти срещу рака", брой 1/2020

Съдържание

 • Послание на списанието
 • Промените в НРД 2020 година за рак на гърдата – стъпка към съвременното онкопластично хирургическо лечение
 • Значение на дебелоиглена биопсия при диагноза на карцином на гърда – лукс или стандарт?
 • Ролята на хирурга при високорискови лезии на млечната жлеза
 • Хирургично поведение към аксилата при рак на гърдата
 • Свързан с гръдни импланти анапластичен едроклетъчен лимфом – основни акценти, диагностика и лечение
 • Ролята на лъчелечението при лечението на карцинома на млечната жлеза
 • Намаляване на дозата в сърцето при пациенти с Kарцином на лява млечна жлеза чрез техника на доброволно задържане на дишането в дълбок инспириум (ЗДДИ)
 • St. Gallen/Виена 2019: Кратък обзор на консенсуса относно оптималното лечение на първичен рак на гърдата
 • Възприемането на собственото тяло и позитивния опит от поставена диагноза рак на млечната жлеза
 • Мениджмънт на болката и на постоперативния стрес при приложение на лидокаин с паратрамол таблетки при биопсия на млечната жлеза
 • Как да помогнем на пациентите претърпяли операция по повод карцином на млечната жлеза? Гледната точка на физиотерапевта