Програма

1. Изграждане на информационна електронна платформа с целите, активностите и участниците от страна на експертите /secf.bg/.
Платформата ще спомогне максимално бързо да се обозначим с всички наши решения и активности. Тя ще може да се следи от специалисти, пациенти, институции и пациентски организации. Ще има възможност за дискусии и публикации. Чрез нея пациентите с онкологични заболявания ще могат да  направят най-правилния избор за място на лечение и профилактика. Платформата ще се развива в следните направления:

 • Регистриране на лекари специалисти от цялата страна;
 • Информация за видовете рак и тяхното лечение;
 • Информация за лечебните заведения и специалистите, които работят по най-новите медицински стандарти и протоколи;
 • Информация за обучителните и лекционни модули които провежда Фондацията;
 • Кампании за профилактика на рака;
 • Електронен вариант на списанието на Фондацията.

2. Списание „Експерти срещу рака“. Обединява най-новите проучвания, статии, публикации, обучителни модули и становища на различни специалисти по дадения вид рак. Акцент – мултидисциплинарен подход на лечението.

 • Списание за специалисти, което редовно да актуализира терапевтичните алгоритми чрез въвеждане на нови терапии и диагностични техники;
 • Да подобри информираността (пациенти, лекари, други социални групи) относно стандартите за лечение на злокачествените заболявания;
 • Да предоставя информация за мутидисциплинарното естество при диагностиката и терапията на злокачествените заболявания;
 • Да стандартизира и валидира нови диагностични техники и терапии.
 • Брой 1 „Експерти срещу рака на млечната жлеза“/

3.    Привличане на  международни специалисти за ежемесечни лекции.

Проф. Кристиян Манеголд

Теми:

 •  Lung Cancer  and Tobacco Control, Electronic Cigarettes.
 • Multidisciplinary Approach for the Treatment of Lung Cancer.
 • NCSLC –  Molecular Diagnostics and New Treatment.
 • NSCLC –  Treatment Without Mutations – Chemotherapy  or Other Treatment.
 • SCLC – Therapeutic Algorithms.
 • Immunotherapy.

1979 – 1985 Resident at the University of Heidelberg
Medical Center, Department of Internal
Medicine, Hematology/Oncology Division,
Heidelberg, Germany
1985 Board certification for Internal Medicine,
Heidelberg, Germany
1986 Board certification for Hematology/Oncology,
Heidelberg, Germany
1986 – 1988 Consultant Hematology//Oncology,
Department of Internal Medicine, Böblingen
Community Hospital Böblingen, Germany
1988 - 2004 Consultant Hematology/Oncology,
Thoracic Hospital, Heidelberg, Germany
2004 – 2013 Head Thoracic Oncology at
Interdisciplinary Tumorcenter Mannheim,
Heidelberg University Medical Center,
Mannheim, Department of Surgery,
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3,
68167 Mannheim, Germany
2013 Senior Advisor Interdisciplinary Cancer Center
Mannheim, Medical Faculty Mannheim,
University of Heidelberg
Visiting Professor Medical University Bialystok, Poland
1990 Habilitation and venia legendi for Internal
Medicine, Ruprecht-Karls-University,
Heidelberg, Germany
1996 Appointed professor at Ruprecht-Karls-
University, Heidelberg, Germany
1997 Chairman Chemotherapy Committee
EORTC-LCCG, Brussels, Belgium
2000 – 2003 Chairman EORTC-LCCG, Brussels, Belgium
2003 Past chairman EORTC-LCG, Brussels, Belgium
2007-2009 Chairman IASCL-Ethics/Sponsorship
Committee
2011 Member IASLC-Board of Directors

4.    Медийно отразяване на събитията, провеждани от Фондацията. Тематични дискусии с лекари специалисти, включително телевизия, радио, електронни медии, списания и вестници.

Теми на предаванията и публикациите:

 • Цели на Фондацията;
 • Ранна диагностика на рака;
 • Мултидисциплинарност на лечението;
 • Психология и емоция при лечението на рака;
 • Поговори със специалистите;
 • Качество на живот и онкологично лечение;
 • Къде да отидем, когато се постави диагнозата рак.

5.    Изготвяне на рекламни банери, постери, брошури с информационна, обучителна и образователна цел, свързани с целите на фондацията.                                                        

6.    Провеждане на тематични семинари на специалисти (и с международно участие) по диагностика, лечение и профилактика на рака на млечната жлеза и рака на белия дроб с насоченост към определени специалности:

 • ОПЛ – Ранна диагностика;
 • Хирурзи – Правилната тактика – операция или неоадювантно лечение;
 • Лекарствено лечение на рак на гърдата. Лекарствено лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб. Имунотерапия – нови възможности;
 • Радиохирургия – Нови възможности при рак на белия дроб. Лъчетерапия в комплексното лечение при рака на млечната жлеза;
 • Специалисти по физикална и рехабилитационна медицина – Възможности при лечение и рехабилитация на онкоболни;
 • Психолози – Психоемоционални промени в пациента при онкологичното лечение – психологическа умора;
 • Специалисти по здравни грижи – Грижи при онкоболни;
 • Кинезитерапевти – Роля на кинезитерапията за качеството на живот.                                  

7.    Организиране на кампании за безплатни профилактични прегледи при:
Рак на млечната жлеза.

8. Участие в национални и международни конгреси, форуми и семинари на различните специалисти със статии и проучвания в областта. /ЕSМО, EBCC-12, ELCC, World Conference Lung Cancer, World Conference Breast Cancer/.

9.  Организиране на кръгли маси с водещи специалисти – експерти на медицинските дружества /хирурзи онколози, лъчетерапевти, патологоанатоми, специалисти по образна диагностика, общопрактикуващи лекари и др./. Актуализиране на стандартите за лечение.

 •  При рака на млечната жлеза;
 •  При рака на белия дроб.