Предложения за нови Амбулаторни процедури при рак на белия дроб и рак на гърдата за молекулярна диагностика на предиктивни прогностични биомаркери.

Амбулаторна процедура №45

Определяне на прогностичен риск от метастазиране на болни с ранен рак на гърдата с мултигенна сигнатура

 

Свали файл

 

Амбулаторна процедура № 43

Специфични изследвания при пациенти с рак на белия дроб

 

Свали файл

В КП 43, 44, 213 и 214 се добавя следното изречение за завършеност на Клиничните пътеки.

При онкологично заболяване клиничната пътека се счита за завършена при наличие на хистологичен или цитологичен резултат, валидиран от двама специалисти по обща и клинична патология и резултат от имунохистохимия, когато окончателната диагноза изисква това, както и решение на онкологична комисия.

За подробна информация:

д-р Красимир Шопов

тел.: 0899 967 703

Мнения и становища и предложения по процедурите очакваме тук.