Програма 2020

Приоритети през 2020 година  Рака на белия дроб, Рака на Простатата и Рака на млечната жлеза.

1. Развиване на информационна електронна платформа със целите , активностите и участниците от страна на експертите /secf.bg/. Платформата ще даде възможност за регистрация на нови членове на фондацията. Научни публикации. Информация за обучителни модули.
Платформта ще се развива в следните направления:

 • Регистриране на лекари специалисти от цялата страна;
 • Информация за видовете рак и неговото лечение;
 • Информация за обучителните и лекционни модули които провежда Фондацията;
 • Кампании за профилактика на рака;
 • Електронен вариант на списанието на Фондацията.

Срок постоянен за 2020 година.

2. Списание „Експерти срещу рака“ – Обединява най-новите проучвания, статий , публикаций, обучителни модули и становища на различни специалисти по дадения вид рак.
Акцент –„Мултидисциплинарен подход на лечението“

 • Списание за специалисти което редовно да актуализира терапевтичните алгоритми, чрез въвеждане на нови терапии и диагностични техники;
 • Да подобри информираността (пациенти, лекари, други социални групи) относно стандартите за лечение на злокачествените заболявания;
 • Да предоставя информация за мутидисциплинарното естество при диагностиката и терапията на злокачествените заболявания;
 • Да стандартизира и валидира нови диагностични техники и терапии.

(1-ви брой м. януари 2020г. „Експерти срещу рака на Млечната жлеза“)

3.  Организиране и привличане на  международни специалисти за периодични и тематични обучителни модули  с ОПЛ и специалисти

Тема:

„Диагонстика и лечение на рака на млечната жлеза – мултидисциплинарен подход и нови тенденции

 • Февруари (26.02.2020)
 • Април (29.04.2020)
 • Юни (24.06.2020)
 • Септември (30.09.2020)
 • Ноември    / 25.11.2020/

4. Медийно отразяване на събията провеждани от фондацията. Тематични дискусии с лекари специалисти. В това число телевизия, радио, електронни медии ,списания и вестници.

Теми на предаванията и публикациите::

 • Цели на фондацията;
 • Ранна диагностика на рака;
 • Мултидисциплинарност на лечението;
 • Психология и Емоция при лечението на рака;
 • Поговори със специалистите;
 • Качество на живот и онкологично лечение;
 • Къде да отидем когато се постави диагнозата Рак.

5. Изготвяне на рекламни банери, постери, брошури с информационна, обучителна и образователна цел, свързани с целите на фондацията. Те ще имат насоченост както към пациентите, така и към лекарите.

6. Организиране кампании за безплатни профилактични прегледи при:

 • Рака на млечната жлеза (месец Октомври 2020)                                  

7. Участие в национални и международни конгреси, форуми и семинари на различните  специалисти със статии и проучвания в областта. (ЕСМО , ELCC , World Conference Lung Cancer, World conference breast cancer)

8. Организиране на кръгли маси с представители от водещи специалисти – експерти на медицинските дружества (хирурзи, пулмолози, уролози, онколози, лъчетерапевти, патологоанатоми, специалисти по образна диагностика, общопарактикуващи лекари и др.) Актуализиране на стандартите за лечение;

 • При рака на млечната жлеза  
 • При рака на белия дроб    
 • При рака на простатата

Свали програмата в електронен вид Програма 2020

 

Програма за 2019