Филм премиера

Светлина и надежда

Сряда, 26 May, 2021 - 18:30
Кино Люмиер - НДК

Обучителен филм за всички етапи от лечението на рака на гърдата.

"Светлина и надежда"