Програма 2021

Приоритети през 2021 година са Рака на млечната жлеза, Рака на белия дроб и Рака на маточната шийка. Малигнен Меланом.

1. Развиване и надграждане на информационната електронна платформа с целите, активностите и участниците от страна на експертите /secf.bg/.
Регистрация на нови членове на фондацията. Научни публикации. Информация за обучителни модули.
Платформата ще се развива в следните направления:

 • Регистриране на лекари специалисти от цялата страна;
 • Информация за видовете рак и неговото лечение;
 • Информация за обучителните и лекционни модули които провежда Фондацията;
 • Кампании за профилактика на рака;
 • Електронен вариант на списанието на Фондацията.

Срок постоянен за 2021 година.

2. Списание „Експерти срещу рака“ – Обединява най-новите проучвания, статии, публикации, обучителни модули и становища на различни специалисти по дадения вид рак.
Акцент – „Мултидисциплинарен подход на лечението“

 • Списание за специалисти, което редовно да актуализира терапевтичните алгоритми, чрез въвеждане на нови терапии и диагностични техники;
 • Да подобри информираността (пациенти, лекари, други социални групи) относно стандартите за лечение на злокачествените заболявания;
 • Да предоставя информация за мутидисциплинарното естество при диагностиката и терапията на злокачествените заболявания;
 • Да стандартизира и валидира нови диагностични техники и терапии.

(Втори брой м. декември 2021 г. „Експерти срещу рака на Белият дроб“)

3. Премиера на филм за рака на гърдата „Светлина и Надежда“ - (26.05.2021) НДК, гр.София пред специалисти, специализанти и пациентски организации и съсловни лекарски дружества.

4.  Организиране и привличане на  международни специалисти за периодични и тематични обучителни модули включително уебинари  с ОПЛ, специалисти и специализанти.

Тема:   "Онкопластична и реконструктивна хирургия при рака на гърдата"

Според ендемичната обстановка и Covid-19 провеждане и под формата на уебинари.

 • Февруари със специализанти (26.02.2021)
 • Април със специалисти медицинска онкология (22.04.2021)
 • Юни с патолози и дерматолози (25.06.2021)
 • Септември със специалисти по образна диагностика (30.09.2021)
 • Ноември с хирурзи (26.11.2021). Провеждане под формата на конференция гр. София

5. Медийно отразяване на събитията провеждани от фондацията. Тематични дискусии с лекари специалисти. В това число телевизия, радио, електронни медии ,списания и вестници.

Теми на предаванията и публикациите:

 • Цели на фондацията;
 • Ранна диагностика на рака;
 • Мултидисциплинарност на лечението;
 • Психология и Емоция при лечението на рака;
 • Поговори със специалистите;
 • Качество на живот и онкологично лечение;
 • Къде да отидем когато се постави диагнозата Рак.

6.  Изготвяне на рекламни банери, постери, брошури с информационна, обучителна и образователна цел, свързани с целите на фондацията. Те ще имат насоченост както към пациентите, така и към лекарите. (Срок постоянен 2021 година)

7. Организиране кампании за безплатни профилактични прегледи при:

 • Рака на млечната жлеза (месец Октомври 2021) 

8. Участие в национални и международни конгреси, форуми и семинари на различните специалисти със статии и проучвания в областта. (ЕСМО, ELCC, World Conference Lung Cancer, World conference breast cancer, 17th St.Gallen International Breast Cancer Conference 2021)

9. Организиране на кръгли маси с представители от водещи специалисти – експерти на медицинските дружества (хирурзи, пулмолози, гинеколози, дерматолози, онколози, лъчетерапевти, патологоанатоми, специалисти по образна диагностика, общопрактикуващи лекари и др.) Актуализиране на стандартите за лечение:

 • При рака на млечната жлеза  - 09.09.2021г. - Бургас, 10.09.2021г - Варна, 11.11.2021г. - Пловдив
 • При рака на белия дроб           12.05.2021г. - София, 08.09.2021г. - Бургас, 10.11.2021г. - Пловдив
 • При рака на маточната шийка  15.10.2021г.- София,
 • При малигнен меланом             14.10.2021г.- София,

Свали програмата в електронен вид Програма 2021

Програма за 2020

Програма за 2019