Програма 2022

Приоритети през 2022 година са Меланома, Рак на гърдата, Рак на простатата, Рак на белия дроб

1.    Изграждане на информационна електронна платформа с целите, активностите и участниците от страна на експертите /secf.bg/. Акцент – изграждане на онлайн Онкологични Бордове за „Второ мнение” със специалисти от мултидисциплинарния екип от цялата страна.

 • Регистриране на лекари специалисти от цялата страна;
 • Информация за видовете рак и тяхното лечение;
 • Информация за лечебните заведения и специалистите, които работят по най-новите медицински стандарти и протоколи;
 • Информация за обучителните и лекционни модули които провежда Фондацията;
 • Кампании за профилактика и лечение на рака;
 • Електронен вариант на списанието на Фондацията.
  / Срок постоянен за 2022 година /

2.    Списание „Експерти срещу рака“. Обединява най-новите проучвания, статии, публикации, обучителни модули и становища на различни специалисти по дадения вид рак. Акцент – “Рак на белия дроб” -  молекулярна диагностика и мултидисциплинарен подход на лечението.

3.    Привличане на  международни специалисти за лекции със специалисти по: хирургия, медицинска онкология, лъчелечение, ОПЛ.

4.    Медийно отразяване на събитията, провеждани от Фондацията. Тематични дискусии с лекари специалисти, включително телевизия, радио, електронни медии, списания и вестници.
Теми на предаванията и публикациите:

 • Цели на Фондацията;
 • Ранна диагностика на рака;
 • Мултидисциплинарност на лечението;
 • Психология и емоция при лечението на рака;
 • Поговори със специалистите;
 • Качество на живот и онкологично лечение;
 • Къде да отидем, когато се постави диагнозата рак.

5.    Изготвяне на рекламни банери, постери, брошури с информационна, обучителна и образователна цел и насоченост към пациенти и лекари.

6.    Провеждане на тематични обучителни модули със специалисти (и с международно участие) по диагностика, лечение и профилактика на Меланома, Рака на простатата, млечната жлеза и рака на белия дроб с насоченост към определени специалности:

 • ОПЛ – Ранна диагностика;
 • Хирурзи, гинеколози, дерматолози, уролози, – Правилната тактика – операция или неоадювантно лечение;
 • Лекарствено лечение на рак на гърдата. Лекарствено лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб. Имунотерапия – нови възможности;
 • Меланома – диагностика и лечение. Сентинелна биопсия.
 • Радиохирургия – Нови възможности при рак на белия дроб. Лъчетерапия в комплексното лечение при рака на млечната жлеза;
 • Специалисти по физикална и рехабилитационна медицина – Възможности при лечение и рехабилитация на онкоболни;
 • Психолози – Психоемоционални промени в пациента при онкологичното лечение – психологическа умора;
 • Специалисти по здравни грижи – Грижи при онкоболни;
 • Кинезитерапевти – Роля на кинезитерапията за качеството на живот при пациенти с рак.                                  

7.    Организиране и учредяване на Експертен Съвет на Хирурзите на гърда - м.май 11.05. 2022 година.

8. Изготвяне на критериите за сертифициране на „Breast Units” центрове в България. Изготвяне на протоколи за сертификация и програми за кандидатстване по Европейския антираков План.

9. Участие в национални и международни конгреси, форуми и семинари на различните специалисти със статии и проучвания в областта.

10.  Организиране на кръгли маси с водещи специалисти – експерти на медицинските дружества /хирурзи, уролози, медицинска онкология, лъчетерапевти, патоанатоми, специалисти по образна диагностика, общопрактикуващи лекари и др./. Актуализиране на стандартите за лечение.

 • При Меланома – м.11.03.2021- София,
 • Рака на Простатата м.15.06.2022 София
 • При рака на млечната жлеза; м май - 11.05.2022 София, 
 • При рака на белия дроб - 19.10.2022 – Варна, 23.11.2022 г – Пловдив

11. Изготвяне и приемане на програми за кандидатстване по Европейския антираков план - срок постоянен 2022.

12. Прескоференция за решенията и програмите които Фондацията ще внесе в НЗОК, МЗ, Български лекарски съюз и специализираните дружества за промени в Клинични пътеки и Медицински стандарти за лечение. -  м. Ноември 2022г.

2022 Фондация Експерти Срещу Рака

 

Програма за 2021

Програма за 2020

Програма за 2019